COMPANY

ABOUT US

Our complete line of products and services includes automobile distribution, textile manufacturing, soft furniture retail and IT services for manufacturing companies.

Oksh Trading is well known in the business world for its stability and reputation. We are proud to serve the markets and our customers since 2011.
Having passed to the page “Services” – you will learn about the full list of our services. 

OUR MAIN ACTIVITIES

   • Production
   • Distribution
   • Retail
   • IT

INDUSTRIES WE WORK

   • Automobile
   • Textile
   • Furniture

OUR HISTORY

 • 2011 – registration in the UK as an automobile distributor for the Eastern European market.
 • 2012 – expansion of the company’s services with design work, supply and implementation of industrial automation and information technology services for the automobile industry.
 • 2014 – start of production and distribution of textiles.
 • 2018 – opening of an office in the Czech Republic with the aim of staying closer to our main customers.
 • 2020 – the beginning of the retail sale of soft furniture. 

O NÁS

Naše kompletní řada produktů a služeb zahrnuje distribuci automobilů, textilní výrobu, maloobchod s čalouněným nábytkem a IT služby pro výrobní společnosti.

Společnost Oksh Trading je dobře známá v obchodním světě svou stabilitou a výbornou reputací. Jsme hrdí na to, že obsluhujeme různé trhy a naše zákazníky od roku 2011.
Po přechodu na stránku „Služby“ se dozvíte o kompletním seznamu služeb, které my poskytujeme. 

NAŠE HLAVNÍ ČINNOSTI

   • Výroba
   • Distribuce
   • Maloobchod
   • Informační Technologie

NAŠE PRŮMYSL

   • Automobilové
   • Textilní
   • Nábyteke

NAŠE HISTORIE

 • 2011 – registrace ve Velké Británii v roli automobilového distributora pro východoevropský trh.
 • 2012 – rozšíření nabídky služeb společnosti, a to o projekční práce, dodávku a implementaci služeb v oblasti průmyslové automatizace a informačních technologií pro automobilový průmysl.
 • 2014 – zahájení výroby a distribuci textilu.
 • 2018 – otevření kanceláře v České republice, abychom byli našim hlavním zákazníkům blíž.
 • 2020 – zahájení maloobchodního prodeje čalouněného nábytku. 
contact us

Contact Information

Office (UK) 65 Compton street, London, England, EC1V 0BN

Office (EU) Tvrdeho 643, Letnany, 199 00 Praha 9
Phone +420777906718
E-mail okshtrading@seznam.cz